Tisztelt Szülők!
A már hagyománnyá vált Szülői Hírlevélen keresztül szeretnénk az előttünk álló tanévről minden fontos információt tudatni Önökkel.

Iskolánk kiemelt feladatának tartja, hogy felkészítse tanulóit a továbbtanulásra, s elősegítse, hogy a gyerekek elsajátítsák a mindennapokhoz szükséges alapvető ismereteket.
Azt vallja, hogy a jövő kulcsa a biztos tudás, amit minden gyerek megszerezhet a képességeihez mérten. Fontosnak tartjuk a nyugodt, aktív munkára serkentő légkört, a türelmes, szeretetteljes, de fegyelmet tartó, nevelő célzatú tanár – diák kapcsolatot.

 

SZÜLŐI HÍRLEVÉL