Az Oktatási Hivatal 2021/2022-es tanévre szóló beiskolázási tájékoztatója
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján tanköteles kort, vagyis a hatodik életévét 2021. augusztus 31-ig elérő gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben maradásáról – a szülő kérelme alapján – 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal dönt. A szülői kérelem benyújtására az iskolakezdés évében, január 15-éig van lehetőség. Abban az esetben, ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség.
A kérelem benyújtására vonatkozó részletes tájékoztatás a Hivatal honlapján, a

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa oldalon található.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankothal_kapcs_kerelmek/

 

Dunavarsány, 2020. december 11.