Tisztelt Szülők!

A központi írásbeli felvételi vizsgák időpontja 2021. január 23., szombat 10 óra.

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy azok a tanulók, akik a Baktay Ervin Gimnáziumba adták be az írásbeli felvételire való jelentkezésüket, két helyszínen írják meg a vizsgát: a nyolcadikos tanulóink többsége az iskolánkban, Dunavarsányban (2336, Dunavarsány, Árpád utca 12.).

A többletidőt kapott tanulók viszont a Baktay Ervin Gimnáziumban, Dunaharasztin (2330 Dunaharaszti, Baktay tér 1.).

A részletes információkat a KRÉTA Üzenetek rendszeren keresztül továbbítottuk Önök felé, de a Baktay Gimnázium honlapján is tájékozódhatnak.  

Akik nem a Baktay Ervin Gimnáziumot jelölték meg az írásbeli vizsga helyszínének, a megjelölt intézmény honlapján tudnak tájékozódni a felvételi menetéről.

Pótló írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 28., péntek 14 óra.

  Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott, írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

  Az EMMI értesítése szerint egy újabb pótnapot is biztosítanak február 5-én, ezt viszont kizárólag azoknak a tanulóknak, akik igazoltan Covid19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan házi karanténban voltak, vagy elháríthatatlan ok miatt nem tudtak részt venni sem az eredeti, sem a pótnapon. Ezekről az információkról a következő linkeken tájékozódhatnak:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2020/16_2020
_EMMI_hatarozat_kozepfoko_isk_felveteli.pdf
.

 A tanulóknak a vizsga helyszínére 9:30-ra kell érkezniük. A vizsgára késve érkező tanulót 10:00 óra után nem engedhetjük be a terembe!

  Az érvényes járványügyi szabályok és a vizsga nyugalmának biztosítása érdekében a szülők csak a kapuig kísérhetik gyermeküket. A bejárat 50 méteres körzetében és az épületbe való belépéskor mindenki számára kötelező a szájmaszk használata. A védőmaszk viselése az írásbeli vizsga alatt a vizsgateremben ajánlott, de nem kötelező. Az iskola minden egyéb helyiségében (folyosó, mosdó stb.) a maszk viselése kötelező.

  A vizsgára minden tanuló feltétlenül hozzon magával személyazonosítására alkalmas fényképes igazolványt (személyi igazolvány, diákigazolvány, útlevél), valamint a feladatlapok kitöltéséhez tollat.

Az írásbeli vizsga során, a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. Hibajavítót használni tilos! A vizsga ideje alatt nem lehet a tanulónál telefon, okosóra!

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika-feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

Számológépet csak azok a tanulók használhatnak, akik számára azt – szakértői vélemény alapján – előzetesen engedélyezték. Kérjük, hogy az érintett tanulók feltétlenül vigyenek magukkal számológépet!

  A járványügyi helyzetre tekintettel az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatainak megtekintésére minden vizsgázó esetében csak 1 fő jogosultnak adnak lehetőséget. A megtekintés folyamatát és biztonságát elősegíti, ha ez a személy a vizsgadolgozatot laponként lefényképezi, és utána azonnal elhagyja a megtekintés helyszínét.

  A vizsgázó a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételt tehet. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

 A megtekintés időpontja: 2021. február 1. 10:00 – 18:00

 A megtekintés helyszíne: Baktay Ervin Gimnázium (2330 Dunaharaszti, Baktay tér 1.)

  Az értékelőlapokat (amelyeken hivatalosan igazolják az elért pontszámot) nem adják postára, a Baktay Ervin Gimnáziumban (109-es terem) lehet átvenni február 8-án 8:00 és 16:00 óra között.

Mindenkinek sikeres felvételit kívánunk, bízunk benne, hogy a nehezített körülmények ellenére tanulóink eredményesen szerepelnek a vizsgákon!