szeptember 1-jén, pénteken
8 órakor kezdődik.

Mindenkit szeretettel várunk
az Árpád utcai iskolában.

Az 1. osztályosok 7.30-tól az óvoda udvarán gyülekeznek.

 Megjelenés ünneplőben!

Táskát, tolltartót, órarendet, bizonyítványt és egy füzetet hozzanak magukkal a gyerekek.

A tankönyveket is ezen a napon adjuk át a
diákoknak.

csengo

 Az 1. osztályosok szülői értekezlete
szeptember 1-jén, 17 órakor lesz.

(Az iskolai címeres sál illetve nyakkendő árát,
1200 Ft-ot az osztályfőnöknek szíveskedjenek befizetni.)