Munkakör:

Testnevelő tanár

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

 Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2336 Dunavarsány, Árpád utca 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az alapfokú nevelés-oktatás keretében szaknak megfelelő tantárgy megtartása, a tanári munkakörbe sorolt feladatok ellátása a jogszabályi feltételeknek és az intézmény pedagógiai programjában foglaltaknak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógus bérezés és előmeneteli rendszer a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:

 • Egyetem, főiskola testnevelés szakos tanár,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Magyar állampolgárság
 • Munkaköri egészségügyi alkalmasság
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Élő, aktív, minimum B1-es szintű angol vagy német nyelvtudás
 • Projektekben való részvételi hajlandóság
 • Általános iskolában töltött szakmai gyakorlat

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes, europass-formátumú részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével
 • Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
 • Alkalmazás esetén: orvosi igazolás, amellyel a pályázó a munkakör ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja
 • Alkalmazás esetén: Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vas Zoltánné intézmény-vezető nyújt, a +36-70-374-8270-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton, a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola részére az igazgato@arpadsuli.hu e-mail címen keresztül

Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szigetszentmiklósi Tankerülete-Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola címére történő megküldésével 2336 Dunavarsány, Árpád utca 12.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók személyes meghallgatása után az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.arpadsuli.hu honlapon szerezhet.