A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a 2023/2024. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozással kapcsolatban – tekintetbe véve az eddigi évek gyakorlatát – az alábbi javaslatot fogalmazta meg.

1)      2023. március 27-én (hétfőn) megnyílik az általános iskolák KRÉTA felületén a Beiratkozás modul.

Ekkor minden általános iskola feltöltheti a rendszerébe a tankerületi központtól kapott körzetes listát. Ezzel az intézmények előkészítik a felületet a beiratkozás adminisztrálására, így a szülők által történő online jelentkezés befogadására is.

2)      2023. április 5-én (szerdán) megnyílik a beiratkozás szülői felülete (BÁI), amely a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetőséget nyújt arra, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolákba.

A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet alapján a személyes beiratkozás napjai: 2023. április 20-21. (csütörtök és péntek).

Az erről szóló Közleményt csatolva küldjük, melyet kérünk, hogy a helyben szokásos módon tegyétek közzé.

A korábbi éveknek megfelelően a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 22.§ (4) bekezdése értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, a (7) bekezdés értelmében pedig az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcím nyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e.

Az igazolványokat az iskola csak bemutatás alapján ellenőrizheti, azokról másolatot nem készíthet, és nem tárolhat.

A fentiek okán a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, de kérjük hívjátok fel a szülők figyelmét az előzetes adatszolgáltatás lehetőségére, és annak hasznosságára, hiszen ezáltal jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik az ügyintézés mindenki számára.

Az online előzetes jelentkezés hatására rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg. A személyes beiratkozáskor kérjük, hogy az igazolványok alapján minden általános iskola a helyszínen azonnal ellenőrizze le a KRÉTA rendszerbe feltöltött adatokat, szükség esetén módosítsa azokat, illetve a rendszerben nem szereplő gyermekek adatait is az intézményben dolgozó kolléga ott helyben, a szülő/törvényes képviselő jelenlétében rögzítse a rendszerbe, hogy elkerülhető legyen az esetleges többszörös jelentkezés.

 

KRÉTA BÁI szülői tájékoztató 2023

Együttműködéseteket megköszönve:

Üdvözlettel:

Pálos Annamária tankerületi igazgató nevében és megbízásából