Tisztelt Szülők, kedves Tanulók!

 

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatást adni a középfokú beiskolázás legfontosabb dátumairól. 

Tájékoztató a középfokú felvételi eljárásról:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok
/5._KIFIR_alt_isk_8_evfolyamrol.pdf

Tájékoztató a központi írásbeli felvételi vizsgáról:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok
/6._KIFIR_kozponti_irasbeli_vizsga.pdf

Különleges bánásmódot igénylő  (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/
7._KIFIR_kulonleges_banasmodot_igenylo_tanulok.pdf

Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok
/1._KIFIR_felveteli_lapok_alairasa.pdf